Nadzwyczajni
                  Szafarze Komunii Świętej Diecezji Bydgoskiej

informacje


Ważne
Rekolekcje Szafarzy, które miały się odbyć: tura III 13-15 marca, IV 27-29 marca oraz dla kandydatów 20-22 marca 2020 r. nie odbędą się w podanych wcześniej terminach.  Nowe terminy będą podane później.Ramowy program Rekolekcji Szafarzy 2020

 III tura ; IV tura

Piątek – dzień I

do godz. 17,oo – przyjazd, zakwaterowanie
17,3o – Msza św. na rozpoczęcie Rekolekcji (Ks. Józef Kubalewski)
18,3o- Kolacja
19,3o – Droga Krzyżowa  (ks. Dr Waldemar Różycki) 
20,oo – Nauka rekolekcyjna (ks. Dr Waldemar Różycki) 
21,oo – Modlitwy wieczorne, Apel Jasnogórski i spoczynek

Sobota – dzień II

7,3o – Modlitwy poranne
8,oo – Śniadanie
9,oo – Nauka Rekolekcyjna (Ks. Mateusz Ziemlewski)
11,oo – Nauka Rekolekcyjna (ks. Dr Mateusz Nowak)
12,oo – Modlitwy południowe i Anioł Pański (Ks. Dr Mateusz Nowak)
12,3o – Obiad
15,oo – Koronka do Bożego Miłosierdzia i nauka rekolekcyjna (Caritas) 
16,3o – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
17,3o – Msza św. z nauką rekolekcyjną
18,3o – Kolacja
21,oo – Modlitwy wieczorne, Apel Jasnogórski i spoczynek

Niedziela – dzień III

8,oo – Modlitwy poranne i Różaniec
9,oo – Śniadanie
10,3o – Msza św. z nauką rekolekcyjną
12,oo – Modlitwy południowe i Anioł Pański
12,3o – Obiad i zakończenie rekolekcjiRAMOWY PROGRAM REKOLEKCJI

Dla kandydatów do pełnienia funkcji
 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

PIĄTEK   

Przyjazd i zakwaterowanie do godz. 16,3o
17,15 Konf. 1: Duchowość Eucharystyczna Nadzw. Szafarzy Komunii Św. (ks. dr Marcin Puziak)
18:30     kolacja
19:15    przygotowanie do Mszy św. (dr Wojciech Kosmowski)
19:30    Msza św. z nauką na rozpoczęcie rekolekcji (ks. Józef Kubalewski)
20:30    Droga Krzyżowa; modlitwy wieczorne i Apel   Jasnogórski (ks. Józef Kubalewski) spoczynek

SOBOTA   

7:00      pobudka
7:30      Jutrznia i modlitwy poranne (dr Wojciech Kosmowski)
8:00      śniadanie
9:00      Konf. 2: Teologia liturgii, ze szczególnym uwzględnieniem Eucharystii (ks. dr Marcin Jiers)
10:15    spotkanie w grupach 1 (dr Wojciech Kosmowski)
11:30    Konf. 3: Funkcja Nadzw. Szafarzy Komunii Św. w dokumentach Kościoła i praktyczne                      aspekty jej wypełniania (ks. dr Mateusz Nowak)
             modlitwa Anioł Pański
13:00    obiad
14:00    zajęcia praktyczne (dr Wojciech Kosmowski)
15:00    Koronka do Bożego Miłosierdzia
             Konf. 4: Funkcje i posługi w liturgii po Soborze Watykańskim II (dr Wojciech Kosmowski)
16:15    przygotowanie do Mszy św. (dr Wojciech Kosmowski)
16:30    Msza św. z nieszporami i nauką rekolekcyjną (ks. Józef Kubalewski)
18:00    kolacja
19:00    Konf. 5: Posługa chorym w duchu miłosiernego Samarytanina a funkcja Nadzw. Szafarza              Komunii Św. (dr Wojciech Kosmowski)
             wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu;
             okazja do spowiedzi św.
20:30    Różaniec, modlitwy wieczorne i Apel Jasnogórski
             spoczynek


NIEDZIELA   
7:30    pobudka
8:00    Jutrznia i modlitwy poranne (dr Wojciech Kosmowski)
8:30    śniadanie
9:30    wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu;
           okazja do spowiedzi św.
10:30  spotkanie w grupach 2 i przygotowanie do Mszy św.
12:00  Msza św. z nauką na zakończenie rekolekcji
           (ks. Józef Kubalewski)
13:00    obiad


Rekolekcje Wielkopostne 2020 r.

Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Diecezji Bydgoskiej

Dom Rekolekcyjny na Piaskach.

    Nadzwyczajni szafarze winni mieć pisemne skierowania na rekolekcje oraz prośby ks. Proboszczów o przedłużenie posługi. Zgłoszenia w Caritas do 20 lutego.

Terminy:

I Tura  28 luty – 1 marca
II Tura 6-8 marca
III Tura
IV Tura


Rekolekcje i kurs przygotowawczy dla kandydatów    Kandydaci winni mieć ze sobą skierowanie na kurs od ks. Proboszcza oraz pisemną prośbę do ks. biskupa o ustanowienie Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej w parafii. Każdy kandydat winien też na piśmie wyrazić dobrowolny zamiar wypełniania tej posługi. Zgłoszenia w Caritas do 10 marca.

Ks. Józef Kubalewski
Duszpasterz Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii Świętej Diecezji Bydgoskiej


Kontakt do Caritas:
E=mail: caritas@caritas.bydgoszcz.pl
bydgoszcz@caritas.pl
lub telefonicznie: 724 560 015

wydarzenia Szafarze nadzwyczajni Komunii świętej u Matki Bożej Fatimskiej na dniu skupienia.
„Jesteś moją Pasją” – Bydgoska Droga Krzyżowa ulicami miasta.
Zakończenie wykładów na Studium Szafarzy Nadzwyczajnych
21 stycznia 2017 roku Spotkanie opłatkowe z ks. bp Janem Tyrawą
dokumenty Kościoła o
posłudze Szafarzy nadzwyczajnych.
Instrukcja Immensæ caritatis
Instrukcja Stolicy Apostolskiej z 1997
Modyfikacja Instrukcji
Wskazania KEP
Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej
szafarze naszej diecezji Szafarze nadzwyczajni w parafiach naszej diecezji.
zmarli szafarze naszej diecezji
Kontakt:

diecezjalny duszpasterz:


administrator strony:

Ks. Józef Kubalewski
mail: kustosz.meczennicy(małpka)wp.pl
tel. 52 361 15 72

mail: szafarzebydg(małpka)gmail.com

w miejsce (małpka) wstaw: @